Connexió

  • Mètodes de connexió de con 24°

    1 Quants mètodes de connexió de con 24° Hi ha 4 tipus típics per a mètodes de connexió de con 24°, vegeu la taula següent, i els mètodes de connexió núm. 1 i 3 s'especifiquen a la norma ISO 8434-1.Recentment, s'utilitza cada cop més el número 4 com a mètode de connexió per eliminar el tall...
    Llegeix més
  • Quines són les connexions típiques amb els connectors de segell de cara de l'anell O (ORFS).

    Segell de cara amb junta tòrica (ORFS) Els connectors que es mostren aquí es poden utilitzar amb tubs o mànega, tal com es mostra a continuació, que compleixen la norma ISO 8434-3.Vegeu la norma ISO 12151-1 per als accessoris de mànega aplicables.Els connectors i els extrems ajustables tenen una pressió de treball més baixa que els extrems no ajustables.Aconseguir...
    Llegeix més